Esoterický, náboženstvo

10 silných modlitieb za pomoc Nicholasovi Wonderworkerovi

Vitajte! Každá osoba musí prejsť svojou životnou cestou, určenou osudom. Je skutočne nemožné zmeniť osud, stať sa bohatším, šťastnejším, aby ste zrodili dlho očakávané dieťa? Ukázalo sa, že je silná modlitba k Nicholasovi Wonderworkerovi, ktorý pomôže vo všetkých druhoch potrieb.

Je Nikolaj Ugodnik a Nikolaj Wonderworker to isté?

Vďaka silnej modlitbe sa ľudia vyliečia z chorôb, získavajú lásku, dostávajú prácu za peniaze a vyrovnávajú sa s vážnymi ťažkosťami.

Populárne uctívaný Svätý Mikuláš nástupca a Nikolay Wonderworker, a tiež Nikolay Mirlikiysky, Nikolushka, Toto je ten istý názov svätca.

Mnohí ľudia majú obavy, keď počujú rozdiel - vrah a čarodejník. Svätý bol pomenovaný na počesť skutočnosti, že svätý bol Bohu príjemný, to bol Boh, ktorý pre ňu navrhol cestu čarodejníka. Wonderworker bol povolaný na liečenie, liečenie duší a pomoc všetkým, ktorí to potrebujú.

Ako sa správne modliť s pomocou

Ochrana Nicholasa dodávať bude len pokrstencovi. Odvolania, ktoré neboli pokrstené, nebudú počuť. Ten, kto sa modlil, ktorý pochádza zo srdca, zažil prudký nárast sily, vznik neuveriteľnej energie a silu. Najdôležitejšie je, že mnohí ľudia splnili všetky požiadavky.

K sv. Mikulášovi je neuveriteľne silná modlitbazmena osudu čo pomohlo vyhnúť sa problémom, vyliečiť z chorôb, obrátiť život správnym smerom.

Pred čítaním modlitebnej knihy by ste mali navštíviť cirkev a mať požehnanie od kňaza.

Modlitba bude trvať 40 dní. V tomto prípade nemôžete ujsť deň. Ak ste stratili modlitebný deň, začnite znova čítať, inak sa výsledok blíži.

Modlitba svätému by mala byť v tichosti. Predtým by ste mali byť ikonou svätého Mikuláša. Existuje modlitebná kniha o práci, pití, o zdravotných a iných potrebách.

Modlitba na zmenu osudu

Pri čítaní modlitebnej knihy je dôležitý vnútorný postoj, mali by ste sa zbaviť chamtivosti, sebeckosti, hrdosti, iných hriechov a potom požiadať o pomoc.

Nesnažte sa zbohatnúť!

Svätý môže pomôcť iba pracovníkom, ktorí to naozaj potrebujú, a nie tým, ktorí majú peniaze z chamtivosti. Ľudia s nečistými myšlienkami získajú hnev od vyšších mocností.

Tu je silná modlitba za peniaze:

Aj keď skutočne potrebujete peniaze, urobte obeť chrámu. Modlite sa nie deň, nie dva. Možno budete musieť kľačať mesiac alebo dlhšie.

Pán vám odplatí za vašu trpezlivosť a modlitbu. Nikdy nestratia nádej a nesedzte. Na konci modlitby poďakujte svätcovi za to, že vás počúvame.

Silné modlitby z pitia

Ak chcete rozptýliť domorodcov z opilosti, prečítajte si Knihu o modlitbách Mikulášovi čarodejníkovi. Text od manžela chovu:

"Čarodejník Nikolay, prosím vás s úprimnou modlitbou: Veľa milosrdenstva a zachráň svojho manžela (drahého) od démonickej opilosti, proti jeho vôli našli znechutenie a poškodili jeho opitý vylučovanie, nepil, nepolal a nevyplával svoj pitie bez zármutku, ale dusí a vyleje bohatstvo do lona svätej vody, tvoja vôľa sa stane. "Amen.

Rovnaká modlitba sa dá prečítať z opilosti bratov.

Odvolanie sa na Nikolaja Benefactor za jeho syna:

Svätý čarodejník, Nikolai Príjemný! Odvolávam vás na žiadosť matiek.
Vždy pomáhate tým, ktorí sa vás pýtajú na pomoc v záležitostiach života.

Tak počuj svoju požiadavku.

Žiadam vás, aby ste sa zmilovali nado mnou a poslali svojmu synovi vyslobodenie z horkej opilosti, ktorá ničí jeho dušu a telo.

Žiadam vás, Wonderworker Nikolai, aby ste mu poslali opovrhnutie vo vodke a akýchkoľvek iných alkoholických nápojoch.
Dostaň môjho syna z vnútorného ťahu škodlivého a škodlivého pre zdravie, nech sa mu stane nepríjemné a bez chuti, všetko je pod vplyvom alkoholu.

Urob to tak, svätý Mikuláš, aby môj syn už nikdy nevzal dúšok alkoholu bez pocitu špiny v duši a odporu silných.

Robte to, Božej prospech, známy svojimi zázraky v živote, aby môj syn nemohol piť alkohol dňom i nocou, na večierku, doma, na pracovný deň alebo na dovolenku.

Nechajte svoje slovo silné navždy zastaviť môjho syna z ničivého opojného vášne.

Nikto zo svätých nikdy nepil vodku, takže môj syn, Boží otrok (meno syna) nikdy nepije a nezabudne naň navždy.

Amen.

Modlitby matky k svätému

Matka najčastejšie žiada, aby boli deti šťastné a zdravé:

Ó, požehnaný Božský - svätý Mikuláš, čarodejník.
Udeliť milosť obnoveniu môjho milovaného dieťaťa.
Odpusť mi, prosím, môj hriešny smútok a nezlob se so mnou kvôli nevedomosti.
Amen.

Modlitba za blaho detí:

Ó náš dobrý pastier a Boh-múdry mentor, prelát Krista Nicholasa!
Keď si nás počuje hriešnikov, modlíme sa k vám a voláme po vašej pomoci, vaša skoro príhovor:
Pozrite sa na nás, ktorí sú slabí, všade ulovení, všetko dobré zbavené a s mysľou slabosťou zatemnenej:
Pokúste sa páčiť Bohu, nenechávajte nás v hriešnom zajatí, aby sme neboli našim nepriateľom v radosti a nezomreli v našich zlých skutkoch.
Modlite sa za nás nehodných od nášho spolupracovníka a Vladyky, k nemu s tvárami bez tváre:
Milostivý pre nás, stvorte svojho Boha v tomto súčasnom živote a v budúcnosti Wetz, nech nás neoplatí v našej práci a v nečistote našich sŕdc, ale vo svojej dobrote nás oplatí.
Na vašu petíciu dôverujeme v tvoju chválu, chválime tvoju príhovor, naliehame na tvoju príhovoru za pomoc a za tvoj najsvitnejší obraz, pripadyasche, žiadame o pomoc:
oslobodzujte Krista od zla tých, ktorí nás nachádzajú, ale kvôli vašim svätým modlitbám nás nebudú objímať a nemusíte sa v hĺbke hriechov a v bahne našich vášní.
Modlite sa za svätého Mikuláša Krista, Krista, nášho Boha, dajte nám pokojný život a opustenie hriechov, rovnako ako spasenie a veľké milosrdenstvo k našim dušiam, dnes a navždy a veky vekov.
Amen.

Modlitby pre rôzne potreby

V súčasnosti sa obchodná činnosť venuje mnohým ľuďom, ale nie všetci robia, ako by sme chceli. S veľkou vierou v úspech, prečítajte si knihu modlitby o obchode.

Náš milosrdný tútor, Nikolai! Vaše akcie sú srdečné a veľkorysé. Modlím sa za pomoc v podnikaní a obchode, pozrieť sa na moje úsilie, na vernosť Ježišovi Kristovi. Pre svoju poslušnosť odoberte zo seba svoje pády a ťažkosti, dajte mi šťastie, odmenu múdrosťou. Modlite sa za mňa, služobník Boží (Boží služobník) (meno) pred Pánom Všemohúcim, požiadajte o ochranu pred nepriateľmi a skľučujúcimi myšlienkami. Dovoľte mi byť odmenení za moje úsilie a starostlivosť. Posvätný Nikolay Ugodnik, pokryte, chráňte svojimi krídlami, verím v svoju silu a milosrdenstvo. Amen.

Aby sa dievča úspešne vydalo, musíte stojať pred svätou tvárou, svietiť sviečku a prečítať si nasledujúce slová o manželstve:

Ó svätý Mikuláš, prosím Pánovi Boha! Počas svojho života ste nikdy a nikdy neodmietli žiadnu osobu, ale neodmietajte služobníka Božieho (meno dievčaťa, ktoré sa chce oženiť). Nechajte svoje milosrdenstvo a požiadajte Pána o moje manželstvo čoskoro. Odovzdávam sa vo viere Pánovej a verím v jeho milosrdenstvo. Amen.

Matka alebo otec môžu požiadať aj o manželstvo svojej dcéry:

Dôverujem vám, Wonderworker Nicholas, a požiadajte o vaše milované dieťa. Pomôžte mojej dcéj spĺňať zvolenú osobu - čestnú, lojálnu, milú a meranú. Chráňte svoju dcéru pred manželstvom hriešnym, chtivým, diabolským a neopatrným. Tvoja vôľa bude hotová. Amen.

Ak vaše srdce túži po láske, potom sv. Mikuláš rozhodne pomôže. Prečítajte si slová o láske:

O všetkom dobromyseľnom otec Nicholasovi, pastierovi a učiteľovi všetkých tých, ktorí prídu k vašim príhovorom a teplej modlitbe k vám, ktorí vás na vás odvolávajú, čoskoro vytiahnite a odovzdáte Kristovo stádo od vlkov, ktorí ho zničia, a od každej krajiny kresťanského plotu a zachovávajte svoje sväté modlitby od svetskej vzbure, zbabelosti, invázie cudzincov a vojnové zločiny, zo slávy, morí, ohňa, meča a márnej smrti.
Yakozhe odpustil trom mužom, ktorí boli vo väzení a zachránil ich hnev a posvätnú klietku, zmiluj sa nado mnou, s mysľou, slovom a skutkom v tme hriechov, a vyslobodil ma Boží hnev a večný trest, akoby tvojou príhovorou ​​a pomocou Svojím milosrdenstvom a milosťou nám Kristus, Boh Boha pokoja a bezhriešneho života, nám dá žiť v tomto Secea, udelí to všetko sväté. Amen.

Nepoužívajte lásku, nebesá sa rozhnevajú a svätý nebude počuť vás.

Môžete povedať modlitbu v cirkvi "Otče náš", a potom sa spýtajte vo svojich vlastných slovách, aj vás počuje Nicholas Wonderworker.

Čaká na úspech

Modlitba za šťastie a úspech je považovaná za veľmi silnú., Svätý, po vypočutí vašich požiadaviek, je schopný pomôcť v najnepodstatnejších situáciách. Môžete nielen požadovať, ale aj túžbu. Nikolai Udodnik môže pomôcť dosiahnuť bezprecedentné výšky, prekonať všetky ťažkosti:

"Na všetkých veľkých zázračných, Kristovom preláte, otec Nicholas!
Žiadame vás, aby ste dúfali nad nádejou všetkých kresťanov, verných obhajcov, hladovosti pre podávača, plačúcej radosti, chorého doktora, morského vládcu, chudobného a sirotského kŕdľa a všetkého rýchleho pomocníka a patróna a žijete v pokoji a vidíte slávu Božích vyvolených v nebi a s nimi neustále spieva ten, ktorý je v Trojici uctievaného Boha na veky vekov. Amen. "

Ak by ste boli vyháňaní z vašej práce, potom nezdržujte zlo, ale modlite sa za Svätého o vašej práci:

Vyzývam vás, milujúci Nicholas, a požiadajte o zázračnú pomoc. Nechajte hľadať nové zamestnanie a všetky ťažkosti sa náhle rozpustia. Nechajte šéfa neznášať, ale prípad je tvarovaný. Nech vyplatiť plat a pracovať. Ak sa objaví envier, nech sa jeho zlosť rozpadne. Odpusť mi všetky hriechy a neopúšťaj ako predtým v ťažkých dňoch. Tak to byť. Amen. "

Nezabudnite poďakovať nášmu Pánovi a svätému za splnenie želaní alebo požiadaviek. Objednajte modlitby vďakyvzdania.

Všetci veriaci slávia dovolenku - Nicola. Letné Nikola sa slávi 22. mája v zime - 19. decembra.

Drahí priatelia, nezabudnite poďakovať nášmu asistentovi a ochrancovi a dať sviečky na počesť svojej dovolenky.