Esoterický, náboženstvo

Sila materskej modlitby alebo modlitby za vaše dieťa

Vitajte! Vplyv modlitby matky na jej dieťa je považovaný za zázrak. Modlitba matky dostáva veľkú silu a silu od samotného Pána. Článok: "Sila materskej modlitby" bude vaším asistentom, ktorý zachráni vaše deti pred akýmikoľvek životnými ťažkosťami.

Núdzová pomoc v každom nepriaze

Matka modlitba zachráni svoje dieťa pred akýmkoľvek nešťastím, z toho dôvodu sa nazýva núdzový komunikačný kanál, "záchranná línia". Žiadosť matky má čisté myšlienky, nemá žiaden vlastný záujem. Pán jej dal takúto moc presne kvôli obetiam, nezaujatiu. V dejinách kresťanstva existuje veľa príkladov úžasnej účinnosti materinského modlitbového slova.

Matke je daný taký najvyšší cieľ - to je narodenie dieťaťa, Do neho úplne "prúdi" bez stopy, ohrieva sa jej teplo, pomáha pochopiť večné hodnoty. Rodič naplní svoje dieťa duchovnou čistotou, večnou múdrosťou ľudí, každodennými zručnosťami. Niet divu, že ľudia prišli s takým komiksovým výrokom, keď Stvoriteľ nemal čas sledovať všetkých na Zemi, potom vytvoril matku ...

Je to matka, ktorá dáva život novej osobe, ktorá s ňou navždy spája "pupočnú šnúru", preto nesie neobmedzenú zodpovednosť voči Všemohúcemu za jeho život a osud. Aby matka mohla vo všetkých prípadoch pomôcť svojmu dieťaťu, Boh udelil silnú materskú modlitbu, ktorá je taká silná, že ho Pán vždy počuje, pomáha materskou petíciou.

Človek je vždy odmenený podľa svojej viery. Viera je hlavnou podmienkou účinnosti modlitby. Dokonca aj keď matka vysloví modlitbu "svojimi vlastnými slovami", ale s horúcou vierou, bude môcť upozorniť Pána na problémy jej syna alebo dcéry.

Materská viera je najväčšou mocou! Jej odvolanie k Stvoriteľovi pomôže jej dcére získať požehnanie šťastného manželstva a potom jej pomôže pri ťažkej práci. Modlitbová liečba jeho syna ho môže zachrániť pred podvodom, zúrivými nepriateľmi, zachrániť ho pred pokušeními, diabolskými intrikami.

A Písmo hovorí, že deti by tiež mali ctiť svojich rodičov. Koniec koncov, láska rodičov predlžuje dlhovekosť ľubovoľnej osobe. "Syn, ktorý uráža svojich rodičov, bude mať smutný osud (List 30: 17)."

Modliť sa za osud dieťaťa

Môžete sa modliť ku všetkým svätým, pretože sú sprostredkovateľmi detí pred Stvoriteľom. Ale napriek tomu je potrebné predovšetkým ponúknuť modlitby Pánovi a Panne Márii pre svoje dieťa.

Modlitba k Ježišovi Kristovi pre deti, aby ich osud bol vyriešený:

Pane Ježišu Kriste, prebudí tvoje milosrdenstvo na moje deti (mená). držte ich pod svojom prístrešku, pokryte všetkou lživou touhou, obráťte sa od nich nepriateľ a protivník, otvorte im uši a oči srdca, dajte ich srdcia jemnosť a pokoru. Pane, všetci sme tvojím stvorením, zľutujte svoje deti (mená) a obráťte ich na pokánie. Spas, Pane, a zmiluj sa nad moje deti (mená) a osvieť ich myseľ svetlom mysle Tvojho evanjelia a naučíš ich na ceste svojich prikázaní a učí ich, Spasiteľ, urob svojou vôľou, lebo si ty náš Boh.

Modlitba Matky Božej pre deti:

O Najsvätejšej Panne Márii Panne Márii zachráň a uchovajte pod mojim prístrekom svoje deti (mená), všetci mladí muži, mladé dámy a deti, pokrstené a bezmenné a v maternici matky nositeľnej. Pokryte ich plášťom vášho materstva, nechajte ich v strachu pred Bohom a v poslušnosti voči svojim rodičom, prosím, môjho Pána a vášho Syna, uveďte im užitočné pre ich spasenie. Zverujem ich svojmu otcovstvu, pretože ty si božská ochrana pre svojich služobníkov. Božej Matke, predstavte ma obrazu vášho nebeského materstva. Uzdravujte duševné a telesné rany svojich detí (mien) spôsobené mojimi hriechmi. Zverujem svojmu dieťaťu úplne môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi a Najvyššiemu čistému nebeskému patronátu. amen

Kedy sa modliť za deti

Žiadosť matky ráno, pre svoje deti, chráni ich celý deň pred všetkými nešťastím, nešťastím a modlitbou pred spaním, odvráti od detí nočnú moru, prispieva k pokojnému pokojnému spánku.

A kľúčom k úspechu syna alebo dcéry na každý deň je materské požehnanie, Aby bola všetka práca, ktorú váš syn alebo dcéra naplánoval na nasledujúci deň, úspešná, žehnajte s veľkou dôverou v úspech.

Pre všetky druhy nešťastie, prosíme o príhovor od Nebeských patrónov. S informáciami o problémoch vašich potomkov viete, ktoré svätým by mali byť adresované.

Čo svätý modliť sa

Ak je malé dieťa veľmi choré, vložte ho do postieľky Svätá tvár Panny Márie, Kráľovná nebies, ktorá každú sekundu uvažuje o chorého dieťaťu, sa ho spýta pred svojim Synom.

Martýr Trifon pomôže vášmu dieťaťu, ak by bol zasiahnutý vážnou chorobou a má ťažkú ​​operáciu pred ním. Aplikácia modlitby na Svätého pomôže dieťaťu, aby mal dobrú operáciu, skôr aby sa zotavil.

Odvolať sa Budem zachrániť Božskú zachrániť dieťa pred závislosťou, osvietiť ho a viesť ho na pravú cestu.

Každá matka musí vytvoriť modlitbu pre anjel strážcu. To je ochrana dieťaťa v každodenných starostiach. Je to Angel-Keeper, ktorý je s mužom od narodenia. Potom ho sprevádza až do svojej smrti. Modlite sa za neho, aby neúnavne patronoval jeho dcéru alebo syna, viedol k spáse ich duše, chránený pred pokušeními.

Svätý, ktorého meno bolo dané novonarodeným pri krste, sa oňho postará po celý život. Pošlite mu svoju modlitbovú správu, môžete dokonca aj podľa vlastných slov.

Nicholas Wonderworker musíte sa modliť, keď vaše dieťa ide na ceste alebo vojenskú službu.

Mikuláš je čarodejník, ktorý je Bohom svätým. Preto je nevyhnutné pomôže:

 • zabezpečiť osobný život;
 • uzdraviť sa od choroby;
 • v menových ťažkostiach;
 • pomáha deťom nájsť dobre platenú prácu;
 • nájsť finančnú prosperitu;
 • pomôže pri prepustení potrestaných osôb (nelegálne).

Svätá Matrona z Moskvy pomôžu vyliečiť vírusové ochorenia, ťažké ochorenie. Ak dieťa trpí kŕčom, modlite sa za Svätého Matrona. Ak má dcéra žiadne deti, požiadajte Mosonku Matronu, aby predstavila Pána Pánovi za dar dieťaťa.

Zdvihnite modlitbového syna George vítězný, Stará sa o bezpečnosť vášho syna. George vítězný patronuje všetkých mužov, mladých mužov, chlapcov, pre ktorých sa modlia.

Ksenia z Petrohradu pomáha všetkým deťom, ktoré trpia mentálnym postihnutím alebo zranením tela. Umiera utrpenie vážnej choroby, uľahčuje jej ťažkú ​​situáciu.

Musí sa prosiť o zdravie Panteleimon, Nechajte ikonu s tvárou svätého Panteleimona vo svojom dome.

"Vyzývam vás, Panteleimon Liečiteľ, daj svojmu dieťaťu uzdravenie, pošlite mu silu, dotýkajte sa jeho tela, pobozkajte jeho dušu, uhaste oheň, ktorý spája, zahanbujte vášňu, odstráňte chorobu, prebudnite Božieho služobníka (meno), zdvihnite ho z postele Bolestný, daj mu svoje požehnanie, poslúchame vašu vôľu a tvoju milosť, ktorú čakáme, vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého.

Tipy pre matku

Každý rodič dúfa, že jej žaloba bude okamžite vykonaná. Pán počuje všetko, ale on sám sa rozhodne, čo sa od každého človeka vyžaduje v súčasnosti.

Nehovorte o Bohu, je to veľký hriech. Modlite sa bez toho, aby ste sa rozmýšľali, s pravou vierou, potom budete odmenení podľa vašej viery. Vo vašej rodine, podľa vášho príkladu, učíte deti vieru a lásku ku Kristovi, naučte ich modliť sa.

Ako sa modliť doma

Najlepšie je modliť sa v chráme, ale ak nie je taká príležitosť, môžete sa modliť doma. Vytvorte domovský kútik, kde sa budete vždy modliť. V priebehu času získa toto miesto neuveriteľnú silu.

 • Ak ste chorí, nemôžete čítať modlitbové slová pri stoji alebo na kolenách, potom to sedieť alebo ležať, ale neprestaňte robiť modlitbu.
 • Keď hovoríte slová: "V mene Otca, Syna a Ducha Svätého", prekročte sa.
 • Pri zmieňovaní sa o mene Ježiša Krista takisto nezabudnite prekročiť.
 • Je možné osloviť svätých alebo Spasiteľa nielen pred ikonami, ale bez nich.
 • Začnite a dokončite každú výzvu Spasiteľovi s pravou vierou v jeho pomoc, potom bude určite počuť.

Veľmi silná modlitba pre syna je vhodná pre všetky životné príležitosti:

 • na podporu ducha
 • proti použitiu alkoholu, drog, proti záľubám hier,
 • pri rôznych chorobách.

Číta sa kedykoľvek aspoň trikrát.

Pán Ježiš Kristus, Syn Boží! Nech môj syn, Boží služobník (meno), užite dobré zdravie, myseľ a vôľu, silu a ducha. Chráňte ho pred vplyvom zla a nasmerujte ho na cestu, ktorá vedie k zbožnosti. Tvoja vôľa bude hotová. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen.

Syn bude cítiť starostlivosť o svojho rodiča, bez ohľadu na to, ako ďaleko je.

Chrániť svoju dcéru

Starostlivosť o matku pre svoju dcéru nepozná žiadne prekážky. Ak chcete pomôcť rodičovi, existuje osobitná modlitba voči Pánovi.

Modlitba za dcéru:

Pán náš Všemohúci, Spasiteľ ľudstva, Syn Boží Ježiš Kristus Počujte modlitbu matky za dcéru svojho Božieho služobníka (vlastné meno), za modlitby Najsvätejšej Theotokovej, Tvojej matky. Vo svojom moci moje dieťa a tvoja vôľa, pokorne prijmem. Žiadam vás, aby ste sa zbavili svojich hriechov, dobrovoľných a nedobrovoľných, pretože som úprimne pokánie v mojich prestúpeniach. Nech neubližujú mojej dcére, Božiemu služobníkovi (meno dcéry), a ona nebude znášať trest pre nich. Pane, dajte svoju dcéru na správnu cestu, pomôžte jej žiť podľa Božích prikázaní a nevzdáva sa ďábelským pokušeniam. A pretože zhrešila, dobrovoľne alebo nevedomky, žiadam vás, aby ste ju súdili nie skrze dokonalú neprávosť, ale skrze veľké milosrdenstvo Pána. Požehnajte, Všetko-súcitný Pán, Veľké ľudstvo svojej dcéry pre život prosperity a šťastia. Nechajte zlých ľudí ju ublížiť svojimi vlastnými záležitosťami alebo myšlienkami. Verím v tvoju dobrotu, Pane, a oslavujem všetky moje skutky vo svojich modlitbách. Amen.

Modlite sa za šťastie a zdravie svojej dcéry na ikone Spasiteľa.

Pravoslávny spev pre všetkých veriacich

Svetlana Malová - muž s obrovskou jasnou dušou. Je to skvelý spevák s bohatým duchovným svetom. Jej pesničky prebúdzajú v duši jasné a čisté myšlienky. Jej pesničky majú hlboký zmysel, veľkú vďačnosť Pánovi za samotný život. Už vydala niekoľko albumov, skladieb, z ktorých môžete počúvať nekonečne.

Drahí priatelia, toto je len časť toho, čo by som vám chcel povedať o moci matkinj modlitby. Jeho podstatou však je, že z hľadiska jeho dosahu nemá rovnakú hodnotu. Modlite sa, verte v milosť a pomoc nášho Spasiteľa!

Pozrite si video: BMW M140i xDrive 4x4 test - (Január 2020).

Загрузка...